รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.1

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.1จำนวนนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ
50เชียงใหม่22,71112,29754.15
51ลำพูน3,9301,70043.26
52ลำปาง5,3791,82133.85
54แพร่3,0892,10868.24
55น่าน4,5062,82062.58
56พะเยา3,5342,42868.70
57เชียงราย14,1678,03556.72
58แม่ฮ่องสอน3,8871,48538.20
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team