รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.6

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.6จำนวนนักเรียน ป.6 ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ
50เชียงใหม่20,18211,19755.48
51ลำพูน4,2261,58237.43
52ลำปาง6,5582,04831.23
54แพร่4,3322,27852.59
55น่าน5,5433,07055.39
56พะเยา4,4682,53656.76
57เชียงราย15,2586,57543.09
58แม่ฮ่องสอน3,8971,17930.25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team