รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.6 ได้รับการตรวจช่องปากจำนวนนักเรียน ป.6 ได้รับการตรวจช่องปาก ผล Cavity Freeร้อยละ
50เชียงใหม่11,1977,40666.14
51ลำพูน1,5821,13071.43
52ลำปาง2,0481,73784.81
54แพร่2,2781,97686.74
55น่าน3,0702,35376.64
56พะเยา2,5362,17085.57
57เชียงราย6,5754,91774.78
58แม่ฮ่องสอน1,17982069.55
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team