รายงานตามตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ ของนักเรียนชั้น ป.6 (DMF)

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.6 ได้รับการตรวจช่องปากจำนวนนักเรียน ป.6 ได้รับการตรวจช่องปาก ผล DMFเฉลี่ย
50เชียงใหม่11,19711,6751.04
51ลำพูน1,5821,1000.70
52ลำปาง2,0481,3490.66
54แพร่2,2781,0970.48
55น่าน3,0702,7950.91
56พะเยา2,5369030.36
57เชียงราย6,5756,3080.96
58แม่ฮ่องสอน1,1791,3791.17
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team