รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละการตรวจการได้ยิน นักเรียน ป.1

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.1จำนวนนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจการได้ยินร้อยละ
50เชียงใหม่22,7116,69629.48
51ลำพูน3,93000.00
52ลำปาง5,3792654.93
54แพร่3,08910.03
55น่าน4,506861.91
56พะเยา3,53400.00
57เชียงราย14,167710.50
58แม่ฮ่องสอน3,88780220.63
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team