รายงานตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC

จังหวัดน่าน

#อำเภอจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนร้อยละ
01เมืองน่าน14,91514,915100.00
02แม่จริม2,0722,072100.00
03บ้านหลวง999999100.00
04นาน้อย3,2043,204100.00
05ปัว7,9487,948100.00
06ท่าวังผา5,4055,405100.00
07เวียงสา7,0997,099100.00
08ทุ่งช้าง2,2402,240100.00
09เชียงกลาง2,6982,698100.00
10นาหมื่น1,4861,486100.00
11สันติสุข1,6161,616100.00
12บ่อเกลือ2,2902,290100.00
13สองแคว1,6221,622100.00
14ภูเพียง1,6861,686100.00
15เฉลิมพระเกียรติ1,2871,287100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team