รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละการตรวจสายตา นักเรียน ป.1

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.1จำนวนนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจสายตาร้อยละ
50เชียงใหม่22,7117,99435.20
51ลำพูน3,93000.00
52ลำปาง5,3792654.93
54แพร่3,089331.07
55น่าน4,50689719.91
56พะเยา3,53400.00
57เชียงราย14,167640.45
58แม่ฮ่องสอน3,88795624.59
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team