รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียน ป.1-ป.6 ได้ยาเสริมธาตุเหล็ก

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.1-ป.6 จำนวนนักเรียน ป.1-ป.6 ได้ยาเสริมธาตุเหล็กร้อยละ
50เชียงใหม่132,54117,24413.01
51ลำพูน24,0749143.80
52ลำปาง35,06900.00
54แพร่21,2574942.32
55น่าน29,15411,73740.26
56พะเยา23,9243,80415.90
57เชียงราย86,91021,22224.42
58แม่ฮ่องสอน22,96910,91047.50
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team