รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียนชั้น ป.1-ม.6

#จังหวัดจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงร้อยละ
50เชียงใหม่226,642121,35353.54
51ลำพูน45,24019,36542.81
52ลำปาง68,63038,62556.28
54แพร่43,57828,53165.47
55น่าน56,56741,05772.58
56พะเยา49,27632,67466.31
57เชียงราย155,53270,89645.58
58แม่ฮ่องสอน41,12828,65169.66
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team