รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียนชั้น ป.1-ม.6

#จังหวัดจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงร้อยละ
50เชียงใหม่226,64277,77434.32
51ลำพูน45,2408,79919.45
52ลำปาง68,63026,17338.14
54แพร่43,57817,93041.14
55น่าน56,56724,33243.01
56พะเยา49,27618,59137.73
57เชียงราย155,53240,00525.72
58แม่ฮ่องสอน41,12817,38742.28
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team