สถานะการส่งข้อมูล

ประมวลผลล่าสุด 2023-06-05 22:34:06
Showing 1-20 of 4,508 items.
วันที่จังหวัดTable NameTime
05-06-2023แม่ฮ่องสอนschool_hdc13:00:55
05-06-2023แม่ฮ่องสอนperson_student_hosp_all13:00:54
05-06-2023แม่ฮ่องสอนperson_student_hdc_hosp13:00:54
05-06-2023แม่ฮ่องสอนperson_student_hdc13:00:38
05-06-2023เชียงใหม่school_hdc12:01:44
05-06-2023เชียงใหม่person_student_hosp_all12:01:42
05-06-2023เชียงใหม่person_student_hdc_hosp12:01:40
05-06-2023เชียงใหม่person_student_hdc12:00:42
05-06-2023เชียงรายschool_hdc10:31:17
05-06-2023เชียงรายperson_student_hosp_all10:31:16
05-06-2023เชียงรายperson_student_hdc_hosp10:31:15
05-06-2023เชียงรายperson_student_hdc10:30:24
05-06-2023ลำพูนschool_hdc09:00:13
05-06-2023ลำพูนperson_student_hosp_all09:00:12
05-06-2023ลำพูนperson_student_hdc_hosp09:00:12
05-06-2023ลำพูนperson_student_hdc08:59:53
04-06-2023แม่ฮ่องสอนschool_hdc13:00:55
04-06-2023แม่ฮ่องสอนperson_student_hosp_all13:00:55
04-06-2023แม่ฮ่องสอนperson_student_hdc_hosp13:00:54
04-06-2023แม่ฮ่องสอนperson_student_hdc13:00:38